درخواست گواهي اشتغال به تحصيل

دانشجويان متقاضي ارسال گواهي اشتغال به تحصيل لازم است موارد زير را در درخواست خود ذكر نمايند:

1- نام و نام خانوادگي

2- شماره دانشجويي

3- نام مركز / موسسه / ... كه گواهي اشتغال به تحصيل خطاب به آن ذكر خواهد شد.

4- ادرس ايميل يا شماره فكس با ذكر پيش شماره شهرستان

آخرین تغییر: دوشنبه، 26 اسفند 1392، 12:58 عصر