ادین کلاس مجازی ادوبی کانکت ( نصب الزامی برای شرکت در کلاس مجازی )

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند ConnectAppSetup2020.exe کلیک کنید.